Belanský & Partners
Advokátska Kancelária
Lichardova 2, 040 01 Košice
Tel: 0907/913 087
Tel: 0915/185 902