Linky

Slovenská advokátska komora

Hlavná stránka Slovenskej advokátskej komory, kde nájdete kompletný zoznam advokátov s uvedením kontaktných údajov, kontaktné údaje na advokátsku komoru.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Hlavná stránka Ministerstva spravodlivosti SR, kde nájdete kontakty na jednotlivé súdy v SR, všetky právne predpisy SR v aktuálnom znení, obchodný vestník, zoznam správcov konkurznej podstaty, oznamy a tlačové správy ministerstva.

 

Obchodný register

Obchodný register na internete s kompletným zoznamom obchodných spoločností, s informáciami o existencii obchodných spoločností, spoločníkoch, akcionároch, základnom imaní, ako aj vzormi tlačív spôsobilých na zápis do obchodného registra.

 

Živnostenský register

Živnostenský register na internete s kompletnou databázou fyzických a právnických osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia.

 

Katastrálny portál

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom o vlastníkoch, nehnuteľnostiach a právach s nimi spojených z katastra nehnuteľností, bez osobnej návštevy príslušnej správy katastra.

 

Informačný portál verejnej správy pre občanov

Tento portál Vám prináša všetky aktuálne informácie potrebné pri riešení každodenných životných situácií, napríklad informácie o cestovných dokladoch, evidencii motorových vozidiel, podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podobne.