JUDr. Rastislav Belanský


vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
jazykové znalosti: ruský jazyk, anglický jazykJUDr. Martina Romanová


vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
jazykové znalosti: anglický jazykJUDr. Monika Belanská


vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
jazykové znalosti: anglický jazyk, nemecký jazyk